نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور- اخبار کنگره
پرداخت عدم پرداخت فعلی هزینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/5/25 | 
پژوهشگزان عزیز ، در فرایند پرداخت مشکلی پیش آمده ، و مشکل در دست بررسی است.
🔴لطفا فعلا  اقدام به پرداخت هزینه نفرمایید.🔴
زمان پرداخت هزینه ها تمدید خواهد شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور:
http://19arcims.umsha.ac.ir/find.php?item=1.55.42.fa
برگشت به اصل مطلب